Pro veřejnost

XII. konference JAP

Vážení kolegové a kolegyně,

chtěli bychom Vás informovat o nadcházející konferenci JAP v Berlíně konající se na přelomu května a června 2014

Smuteční oznámení - MUDr. Václav HROCH

Vážení kolegové a kolegyně,

Výcvik ČSAP se bude otevírat novým zájemcům

Česká Společnost pro Analytickou Psychologii - jungovskou psychoterapii (ČSAP) poskytující výcvikové programy v psychoterapii akreditované pro práci ve zdravotnictví oznamuje, že v září 2014 bude otevřen další čtyřletý kurz výcvikového programu orientovaného na analytickou psychoterapii. Semináře budou probíhat paralelně v Brně a Praze.

Záznam ze semináře Jacques Mabita

K dispozici ke stažení je záznam ze semináře Jacques Mabit: Rituál v tradici amazonské medicíny, který proběhl 21.9. v Praze

 

Informace IAAP z kongresu v Kodani

Přiloženy jsou dva dokumenty, každý v pěti jazycích:

V jedné příloze naleznete dopis ve kterém odstupující prezident IAAP Joe Cambray ve zkratce rekapituluje důležité informace z kongresu v Kodani.

V druhé příloze je delší pojednání od nastupujícího prezidenta IAAP, Toma Kellyho, kde více do detailu informuje o nastávajících, převážně administrativních změnách v IAAP.

 

Seminář a veřejná přednáška Roba Preece

Dovolujeme si Vás pozvat do Brna v úterý 26.11. 2013 na:

Rob Preece

Veřejná přednáška: Podoby Bytostného Já – božstvo v praxi buddhistické tantry

Od 18:00 do 19:30

Seminář: Vztah mezi Já a Bytostným Já z hledisek analytické psychologie a buddhistické tantry

Seminář 9:45 do 16:30 (s přestávkou od 13:00 do 14:30), Přednáška 18:00 do 19:30


Konference JAP v Berlíně

Vážení kolegové a kolegyně,

na přelomu května a června 2014 se bude konat konference JAP v Berlíně. V příloze naleznete bližší informace o jejím zaměřením spolu s informacemi pro případné zájemce o aktivní účast.

Kongres IAAP v Kodani

International Association of Analytical Psychology v letošním srpnu pořádala kongres k výročí sta let analytické psychologie (a sochy malé mořské víly v Kodani) na téma Původ, kořeny, inovace, kontroverze.

Rituál v tradici amazonské medicíny - seminář pro veřejnost

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na speciální seminář (S), který proběhne v sobotu 21.9.2013 v Praze pod vedením profesora J. Mabita z Peru, který se specializuje na léčbu drogové závislosti.

Rob Preece - změna místa semináře a přednášky

Seminář i přednáška se bude konat na adrese Radnická 10, Brno

 

Rob Preece - seminář

The Nature of Mind and the Energy Body - O psýché a práci s tělem

Seminář Roba Preece - bližší informace

Rob Preece - seminář

The Nature of Mind and the Energy Body - O psýché a práci s tělem

Úterý 18.6.2013 9:30 - 19:30

Rob Preece - přednáška a seminář

Do Brna zavítá Rob Preece a součástí jeho návštěvy bude veřejná přednáška s diskuzí a seminář pro odbornou veřejnost s preferencí členů ČSAP. Tato akce se bude konat v

 úterý 18.6. od 9:00 do 19:30

Přesný harmonogram ani téma zatím není známo, budeme Vás informovat v momentě, kdy budou tyto informace k dispozici

Návštěva Erela Shalita

Erel Shalit reflektuje svou návštěvu na semináři v Praze a píše o ní na svém webu. Děkuje všem za přijetí, zájem a účast na veřejné přednášce a semináři:


Erel Shalit a Dvora Kuchynski pro odbornou veřejnost

V dubnu bude ČSAP v Praze hostit Erela Shalita a Dvoru Kuchynski při jejich návštěvě, během které proběhne

veřejná přednáška a seminář, který bude otevřen odborné veřejnosti s preferencí pro členy ČSAP.


V příloze naleznete pozvánku na přednášku a na seminář ve verzi pro členy ČSAP.

Součástí je také pozvánka na seminář určená pro odbornou veřejnost. Zde je možné nalézt veškeré informace pro přihlášení.


Akce pro letní semestr 2013

Ke stažení uveřejňujeme seznam regionálních a víkendových seminářů, stejně tak i termíny zkoušek a pohovorů pro tento rok.

Zkoušky ČSAP

ČSAP hostila Marianne Müller a Toma Kellyho z IAAP na jejich návštěvě v Praze, při které probíhaly routerské zkoušky. Gratulujeme všem, kteří zdárně zkoušky absolvovali.

  

V květnu a červnu se budou konat kolokviální zkoušky a kandidátské pohovory. Termíny, místa a zkoušející jsou:

Brno 7.5.13 - Ervin Široký, Petr Patočka

Kroměříž 21.5. od 10:00 - Jana Vašková, Karel Zezulka

Praha 13.5.13 odpol. - Martin Skála, Andrea Scheansová

Praha 15.5.13 odpol. - Martin Skála, Pavel Zach

Publikace z návštěvy Barry Millera

Barry Miller nám při své návštěvě daroval několik titulů, které budou k dispozici v pražské části knihovny ČSAP:

 

Kniha

Edinger, E. F. - Transformation of libido

 

Journal

Psychological perspectives - Fidelis vol. 50, 1/2007

Psychological perspectives - Violence and redemption vol. 54, 4/2011

Psychological perspectives - C. G. Jung and the Kabbalah vol. 55, 2/2012

Psychological perspectives - A penetrationg light vol.46 2003

 

Přednáška Erela Shalita v dubnu

ČSAP zve všechny příznivce a zájemce o analytickou psychologii na přednášku pro odbornou veřejnost 

Absolventi a členové ČSAP

Seznam všech výcvikových analytiků a supervizorů ČSAP a IAAP naleznete v sekci kontakty


Výhody členství v ČSAP

Sleva při účasti na seminářích a přednáškách ČSAP.

Možnost účasti na kasuistických částech seminářů ČSAP.

Informování o přednáškách, seminářích a jiných akcích ČSAP.

Přístup k časopisu Mezi Břehy, komunitní časopis české analytické psychologie.

Přednáška pro veřejnost: Prof. Dr. Ingrid Riedel - MALOVÁNÍM KU PŘEŽITÍ: PŘEKONÁVÁNÍ SEBEVRAŽEDNÝCH SKLONŮ MALOVÁNÍM

Zveme širokou veřejnost na přednášku Prof. Dr. Ingrid Riedel – Malováním ku přežití: Překonání sebevražedných sklonů malováním (Malen, um zu überleben: Überwindung von Suizidalität durch malen)

Přednáška se uskuteční v pátek 25.5. v 17:00 hod v klášteře opatství Emauzy Vyšehradská 49, Praha 2 Poplatek za přednášku je 70,– Kč, pro členy ČSAP 50,– Kč. Přednáška bude tlumočena z němčiny. Žádáme o akreditaci akce AKP.

Prof. Dr.

Ozvěny mýtu ve všedních setkáních - přednáška pro veřejnost

Collegium Jungianum Brunense a Česká společnost pro analytickou psychologii

zvou všechny zájemce na veřejnou přednášku Mgr. Petra Patočky

Ozvěny mýtu ve všedních setkáních

Místo a čas konání: 4. 5. 2012 v 18 hod.

Divadelní fakulta JAMU, učebna č. 104, Mozartova 1, Brno

Poplatek za přednášku je 70,– Kč

Pro účastníky přihlášené na navazující víkendový seminář je cena přednášky zahrnuta do poplatku za celý seminář

Komplex autority v proměně času - přednáška pro veřejnost

Collegium Jungianum Brunense Česká společnost pro analytickou psychologii a Divadelní fakulta JAMU v Brně

zvou všechny zájemce na veřejnou přednášku Mgr. Ervina Širokého, Ph.D.

Komplex autority v proměně času

Čas a místo konání: pátek, 27.4. 2012 v 18 hod.

Divadelní fakulta JAMU, učebna č. 104, Mozartova 1, Brno

Poplatek za přednášku je 70,– Kč.

Pro účastníky navazujícího víkendového semináře zahrnuto v ceně semináře.

Otevření nového běhu výcvikového programu v jungovské psychoterapie od září 2012

Česká společnost pro analytickou psychologii – jungovskou psychoterapii (ČSAP) poskytující od r. 1998 výcvikové programy v psychoterapii akreditované pro práci ve zdravotnictví oznamuje, že od září 2012 bude otevřen další čtyřletý kurz výcvikového programu orientovaného na analytickou psychoterapii.

Podmínkou přijetí do výcviku je zájem o jungovskou psychologii, vysokoškolské vzdělání (ukončené nebo před ukončením) a základní orientace v oblasti psychoterapie. Semináře budou probíhat paralelně v Brně a Praze.

Přijímacího pohovory 2012 budou probíhat 28.3. v Praze, 17.4.

Přednáška pro veřejnost: PhDr. Karel Plocek - GENEZE RECEPCE ANALYTICKÉ PSYCHOLOGIE A DÍLA C. G. JUNGA U NÁS

Collegium Jungianum Brunense Česká společnost pro analytickou psychologii a Divadelní fakulta JAMU v Brně

zvou všechny zájemce na veřejnou přednášku PhDr. Karla Plocka:

GENEZE RECEPCE ANALYTICKÉ PSYCHOLOGIE A DÍLA C. G. JUNGA U NÁS

Zamyšlení odborného redaktora a spolupřekladatele nad průběhem zpřístupňování analytické psychologie v naší vědě a kultuře
u příležitosti dokončení českého překladu Výboru z díla C.G.Junga

Čas a místo konání: sobota, 17.12. 2011 ve 14 hod. Divadelní fakulta JAMU, učebna č.

KONTAKTY NA ANALYTIKY A SUPERVIZORY ČSAP

Seznam analytiků s ukončeným výcvikem ČSAP, kteří kromě práce s klienty poskytují také sebezkušenost a supervizi v rámci výcvikového programu ČSAP a případně jsou uznáni jako výcvikoví analytici či supervizoři v rámci mezinárodní organizace IAAP

Výcvikoví ANALYTICI ČSAP + IAAP

PhDr. Ludvík Běťák + IAAP ludvik.betak@seznam.cz Brno Mgr.

Přednáška pro veřejnost: Dr. Erel SHALIT - Self, Meaning and Transiency (Self, smysl a pomíjivost)

Česká společnost pro analytickou psychologii zve všechny zájemce na veřejnou přednášku, která se bude konat
v pátek 16.9. v 17:00 hod.
ve středisku Psychopompos v areálu opatství Emauzy Vyšehradská 49, Praha 2. Mapku s popisem najdete na stránkách www.psychopompos.cz.

Poplatek za přednášku je 70,– Kč, pro členy ČSAP 50,– Kč.

Přednáška bude tlumočena z angličtiny.

Dr. Erel Shalit je jungovským analytikem v Ra’anana, Izrael. Působí jako výcvikový analytik a supervizor a je předsedou Izraelské společnosti pro analytickou psychologii (ISAP).

Jungiánský výklad filmových symbolů - seminář a přednáška pro veřejnost v sobotu 18.12. 2010 na Divadelní fakultě JAMU v Brně

Česká společnost pro analytickou psychologii, Collegium Jungianum Brunense a Divadelní fakulta JAMU v Brně

zvou všechny zájemce na seminář a přednášku pro veřejnost na téma „Jungiánský výklad filmových symbolů“.

Jako lektor se poprvé u nás představí pan Christopher Hauke, který je jungovským analytikem v Londýně a také literárním a filmovým autorem a docentem aplikované psychoanalýzy na Goldsmithově Univerzitě v Londýně. Více informací k jeho osobě a publikacím najdete na www.christopherhauke.com.

Zahájení dalšího běhu výcvikového programu orientovaného na analytickou psychoterapi

V říjnu 2010 bude zahájen další čtyřletý kurz výcvikového programu orientovaného na analytickou psychoterapii akreditovaného pro práci ve zdravotnictví.

Druhý termín přijímacího řízení bude 29.9. 2010 v Praze (uzávěrka přihlášek je 15.9.2010). Přihlášky a curriculum vitae posílejte e-mailem na adresu jolana.buckova(@)gmx.net (zadávejte bez závorek) Po potvrzení přijetí přihlášky zašlete také rukou psaný neformální životopis na adresu Pavel Zach – Lublaňská 45, 120 00 Praha. Na obálku napište heslo „přihláška 2010“.

Gert Sauer Náboženství v pohledu analytické psychologie C. G. Junga

Vážení přátelé, ČSAP Vás zve na speciální seminář s preferencí pro výcvikový běh 2006:

Program:

Pátek 2. 7. 18:00 – 20:00 veřejná přednáška

Sobota 3. 7. 09:00  – 12:30 seminář

14:00 – 17:30 seminář

Neděle 4. 7.

Otec. Pohledy z hlediska archetypu, historie i současnosti

Česká společnost pro analytickou psychologii – jungovskou psychoterapii zve všechny zájemce na veřejnou přednášku:

Otec. Pohledy z hlediska archetypu, historie i současnosti

Čas a místo konání: pátek 23.4. v 17:30 hod, Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Klánova 300/62, Praha 4-Hodkovičky

Poplatek za přednášku je 70,– Kč

Přednáška bude v angličtině, s překladem do češtiny.

Syndikovat obsah