Přednáška - Analýza dětí a adolescentů

PÁTEK 24.1. 2020 | 17:00 – 20:00

HISTORICKÁ BUDOVA KLÁŠTERA EMAUZY, PRAHA, VYŠEHRADSKÁ 49 


Přednáška bude tlumočena


O Mozartovi ztraceném a znovuobjeveném

Od chaosu roztříštěné bytosti k prociťujícímu, přemýšlivému dítěti

 

Přednáška se zaměřuje na analytickou práci se sedmiletým dítětem, jehož proces individuace byl velmi brzy zablokován a jehož často až brutální jednání bylo způsobem, jak komunikovat jeho nezpracovaný primitivní materiál a bolest. Analýza se stala kontejnerem pro přijímání skrytých emocí a pocitů zranitelnosti, poníženosti a vzteku dítěte a nabídla mu prostor pro způsob myšlení, který mu umožnil znovu zahájit deintegraci a nakonec proměnit konkrétní zážitky v symbolické reprezentace. Analytik a dítě dokázali utvořit odpovědný pár, který pomohl mnohem mladšímu dítěti vytrvale růst v jednotném smysluplném prostoru, který dovolil vyjadřovat rané potřeby vztahu matka-dítě, které do té doby nebyly zpracovány a reflektovány.

 

Lena Bortuleva

Přednáší klinická psycholožka z Moskvy. Jungiánská analytička a supervizorka (Analytický a supervizní ténink v Londýně). Absolvovala trénink ve Fordhamově a Tavistockém modelu dětské psychologie (Londýn, Moskva). Členka skupiny sledování dětského chování (Brian Feldman, San Fransisco)

 

Více v příloze níže

-------------------------------------------

Synopsis

The paper called "On Mozart Lost and Re-Discovered. From Chaos of a Fragmented Being to a Feeling-Thinking Child" focuses on the analysis with the 7-year-old child whose individuation was blocked very early and whose often brutal acting out was a way to communicate his unprocessed primitive material and pain. The analysis became a container for receiving the child’s concealed emotions and feelings of vulnerability, inferiority and rage and offering him a thinking space which allowed him to re-start the deintegration and ultimately the transformation of concrete experiences into symbolic representations. The analyst and the child were able to shape a responsible couple which helped the much younger baby within to grow steadily in a consistent meaningful space voicing out the early needs unmet in the mother-and-child relationship.  

 

Lena Bortuleva - informal introduction

I am an adult Jungian analyst and supervisor (in this area I began as a practical psychologist (diploma in 1998), then became a clinical psychologist (2006), in parallel  I did a  Moscow Jungian development group and started my first analysis in 2003 and then I did an IAAP/London Jungian training in 2008-2012 and was qualified in 2013 in Copenhagen. To date I am in my second analysis); a Tavistock-model trained child psychotherapist  (2013-2015) and now a part of the infant observation group supervised by Brian Feldman. Generally speaking, I deeply stick to the idea of integration which can be viewed as part of the Jungian legacy. 

Based on this, I can present a seminar on what it means to be a child analyst integrating the Kleinian and the Jungian, both in thinking and in practice. In this respect, we can talk on what such things as individuation, holding, containment, reverie, working model, interpretation and being in the symbolical mean in clinical work with children and adolescents.

PřílohaVelikost
Bortuleva - Přednáška 2020 v1.pdf160.32 KB