ČIAP se stalo tréninkovým institutem IAAP

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

v minulém týdnu se ve Vídni konala XXI. Mezinárodní konference IAAP. V rámci této konference došlo k výraznému posunu pro budoucí výcvik v analytické psychologii. Setkání delegátů IAAP souhlasně odhlasovalo, že se naše společnost ČIAP z tzv. netréninkové společnosti stává tréninkovou společností (IAAP Training Group).

 

Zásadní je pro nás ta skutečnost, že do budoucna budeme již my sami moci poskytovat nejen výcvik v jungovsky orientované psychoterapii jako doposud, ale také výcvik jungovských analytiků, který byl doposud ve výhradní kompetenci IAAP.  Tento výcvik bude do budoucna otevírán pro zájemce z řad úspěšných absolventů dosavadního výcviku ČSAP a členové ČSAP o něm budou informováni.

 

Tento posun završuje mnoholeté úsilí, které jsme v tomto směru museli vynaložit. A já bych rád především poděkoval všem těm z nás, kteří se na cestě k tomuto posunu jakýmkoli způsobem podíleli. I když se před námi otevírá další cesta a s ní spojená práce, v tuto chvíli máme co oslavovat. 

 

O přesnějších informacích Vás budeme informovat na základě dalších jednání.

 

Přeji Vám dobrý čas

 

Pavel Zach, Předseda ČSAP a ČIAP