Pozvání ČSPAP na konferenci skupinové PT

Vážení a milí kolegové,

rádi bychom vás upozornili na 4. konferenci věnovanou skupinové psychoterapii - Jarní skupinové dny, kterou pořádá ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2019 v Praze skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Na tuto akci s letošním tématem LÉČBA SKUPINOU. Co nabízí skupinová analýza? Proč léčit jedince skupinou?  vás srdečně zveme. 

Konference je určena především odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, kteří pracují s lidskými skupinami (např. učitelé, lektoři, atd.). V průběhu konference bychom rádi teoreticky i zážitkově přiblížili skupinově analytický způsob přemýšlení o skupinových dějích a práci se skupinou jako celkem. Konference si zároveň klade za cíl umožnit diskuzi, sdílení způsobů práce a vzájemné obohacování mezi českými a slovenskými odborníky z různých psychoterapeutických a teoretických směrů.

 

Je nám velkou ctí letos na naší konferenci přivítat zahraničního hosta z Izraele, Uri Levina, M. A., který nám zprostředkuje svůj pohled na téma léčby jedince skupinou. O práci se skupinami psychotických a hraničních pacientů budou ve své přednášce referovat Mgr. Lenka Zajícová a Mgr. Denisa Schücková. V panelové diskuzi, moderované PhDr. Luďkem Vrbou, pak vystoupí se svými příspěvky k tématu  PhDr. Martin Cipro a MUDr. Dana Kárová. Dále jsou na programu supervizní skupiny, malé sebezkušenostní skupiny a velké skupiny. Podrobnější informace, články k tématu a program konference naleznete na níž e uveden ých webových odkazech.

 

Uvítáme vaši účast, případně předání zprávy dalším kolegům, které by mohla akce zajímat.  

Využijte možnosti registrace za snížený poplatek do 31. března 2019. 

 

Přihláška: http://cspap.cz/prihlaska-na-jarni-skupinove-dny-2019/

Informace: http://cspap.cz/cause/4-jarni-skupinove-dny-konference-skupinove-psychoanalyticke-psychoterapie/

Aktualityhttps://www.facebook.com/zazitskupinu/

 

Leták

 

Za organizační výbor,

Mgr. Denisa Schücková a Mgr. Daniela Saifrtová