Konference skupinové psychoterapie ČSPAP

Vážení a milí kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na 3. konferenci skupinové psychoterapie - Jarní skupinové dny, kterou pořádá ve dnech 25. - 27. 5. 2018 v Praze skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Letošním tématem je SKUPINA A BEZPEČÍ? Jak bezpečí ve skupině vzniká, jak se proměňuje a co ho ohrožuje.

Konference je určena především odborníkům z pomáhajících profesí, kteří se zajímají o práci se skupinami. Velká část psychoterapeutů v našich zemích prošla sebezkušenostními výcviky, které ale byly často spíše než na skupinovou dynamiku a skupinové procesy zaměřeny na individuální práci s jednotlivými členy skupiny. V průběhu konference bychom rádi teoreticky i zážitkově přiblížili způsob přemýšlení o skupinových dějích a práci se skupinou jako celkem. Konference si zároveň klade za cíl umožnit diskuzi, sdílení způsobů práce a vzájemné obohacování mezi českými a slovenskými odborníky z různých psychoterapeutických a teoretických směrů.

Během tří jarních dnů se můžeme těšit na přednášku brněnského psychoterapeuta a psychiatra MUDr. Petra Klimpla, CSc. s názvem Bezpečné skupiny v nebezpečném světě?. V panelu budou k tématu bezpečí ve skupinách diskutovat zkušení skupinoví terapeuti PhDr. Václav Buriánek, Mgr. Helena Klímová, doc. PhDr. Jiří Kocourek, PhD., PhDr. Gabriela Langošová a MUDr. Petr Zahradník. Dále jsou na programu supervizní skupiny, malé sebezkušenostní skupiny a velké skupiny. Podrobnější informace a program konference zasíláme v příloze.

Uvítáme vaši účast, případně předání zprávy dalším kolegům, které by akce mohla zajímat.

Přihláška: http://cspap.cz/prihlaska-na-jarni-skupinove-dny-2018/ 
http://cspap.cz/cause/jarni-skupinove-dny/
https://www.facebook.com/zazitskupinu/

Za organizační výbor,
Mgr. Denisa Schücková a Mgr. Daniela Saifrtová