V. Konference ČSAP - Symbol

Vážené kolegyně a kolegové.

Zveme vás a prosíme, abyste zasílali příspěvky na pátou konferenci pořádanou ČSAP, tentokrát nesoucí název SYMBOL, která se bude konat 17.-19.11.2017 v Praze, Emauzích.

 

Aby byla zachována, pokud možno co nejdůvěrnější atmosféra, bude konference inzerována pouze v okruhu členů ČSAP a kromě případných výjimek bude mít interní podobu pro frekventanty výcviku 1997 – 2017.

Konference bude začínat 17. listopadu 2017 ve svátek studentů a sametové revoluce. Zároveň předchází mezinárodní konferenci IAAP s názvem Aktivismus a analýza, která se tentokrát rovněž v Praze bude konat v prosinci téhož roku. Proto se zde pozastavíme nad symboly v občanském prostoru.

ČSAP na konferenci oslaví 20-té výročí svého vzniku. A protože v současné době prochází zásadní proměnou, transformací na Training Group IAAP, pozastavíme se zde i nad symboly ve výcvikovém prostoru.

A protože je důležité vztahovat vznosné ideje ke konkrétní lidské zkušenosti a z ní také vycházet, bude se třetí blok konference věnovat symbolu v psychoterapii.

Ryze praktickou (sebe)zkušenost nám poskytnou workshopy nabízené při příležitosti konference.

Kromě ústních sdělení, přednášek a workshopů je možná a žádoucí i prezentace nástěnná a prostorová, formou posterů, dopisů, symbolických a kreativních sdělení, obrazů, básní a dalších artefaktů.

V rámci kulturního a společenského večera bychom rádi připravili program rovněž z Vašich aktivit. Proto prosím dejte vědět, zda byste byli ochotni vystoupit se svou tvorbou, ať již hudební, dramatickou či jinou. Náklady spojené s vystoupením Vám budou v rozumné míře uhrazeny

Příspěvky budou mít délku 20 minut

Pro zaslání příspěvků použijte, prosím, formulář pod tímto odkazem.

Uzávěrka pro zasílání příspěvků je 1.5. 2017

Anotace k blokům konference

 

Symbol v občanském prostoru

Jung silně prožíval a psychologicky interpretoval politické i kulturní dění ve své době. Soustřeďoval se na události své doby, v nichž ožily nevědomé archetypy takovou silou, že se „krvavými skutky zapisovaly do dějin“ (Červená Kniha), všímal si proměny v umění (Picasso, Joyce), nových objevů ve vědě (Pauli), komentoval nové technologie (film) atd. Rovněž se věnoval srovnávání psychologického pozadí jednotlivých kultur (křesťanství, židovství, buddhismus). V mnohém ohledu by se dala Jungova doba nazvat převratnou.

Den začátku naší konference je dnem výročí sametové revoluce spojené s pádem železné opony, tedy rovněž doby převratné. Jak a kam se naše společnost od té doby vyvinula? Jak dnes ožívají kulturní a národní komplexy? Jaké symboly nám přináší dnešní doba? Jaké změny můžeme dnes ve společnosti, umění, vědě a technologiích sledovat? Jaké psychické procesy mohou odrážet a jaký mohou mít vliv na psýché člověka? Současnost je velmi dynamická a turbulentní. Bude dnešní doba rovněž převratná?

To jsou otázky, s kterými žádáme o příspěvky do prvního bloku konference

 

Symbol ve výcvikovém prostoru

V tomto roce si ČSAP připomene 20 let svojí existence. Při příležitosti, kdy bude možné aktivovat symbol času, trvání a proměny, bychom si rádi připomněli začátky vzniku jungiánské společnosti v Čechách a zobrazili si cestu, kterou za posledních 20 let prošla, a také počasí, kterému čelila.

Smyslem ohlédnutí b by mělo být sdílení, reflexe, dialog, zkušenost i sebezkušenost, přesahy a perspektiva ČSAP. Oslovujeme frekventanty všech běhů, ke sdílení, formální i neformální účasti, jak se kdo cítí a jak je tématem osloven.

 

Symbol v psychoterapii

Symbol a práce s ním má v analytické psychologii stěžejní postavení. Symbol přispívá k rozšíření vědomí, napomáhá rozvoji psychického potenciálu. Na jedné straně intrapsychické dění obrazně vyjadřuje a na straně druhé toto dění svým významovým obsahem ovlivňuje a tím dále pohání psychické procesy. Symbol je v terapeutickém procesu tedy nositelem tvořivého vývoje, který se zviditelňuje a je prožíván v rámci individuace. 

Do konferenčního bloku s názvem Symbol v psychoterapii je možné přispívat s kazuistikami a teoretickými sděleními, jejichž tématem je právě symbol ve všech rovinách analytického procesu -  např. při práci se snem, v imaginaci, kresbě či jiném tvořivém vyjádření jakož na úrovni přenosu a protipřenosu."

 

Workshopy

Symbol v pohybu duše

Čas workshopu, 90 minut, je prostor otevřený pro plynutí energie rozumu, citu, intuice i našich smyslů. Čas pro fyzické tělo i duši. Neváhejte využít své tvořivé potenciality v oblasti hudby, kresby tance, autentického pohybu, literatury, divadla či filmu, využít sandplay, sny, alchymii tvorby a podobně.

PřílohaVelikost
CSAP konference - Call for papers.pdf137.37 KB