Konference ČSAP 2017

V. konference ČSAP

SYMBOL

17.-19.11.2017 v Praze

 

Vážené kolegyně a kolegové.

Zveme vás a prosíme, abyste zasílali příspěvky na pátou konferenci pořádanou ČSAP, tentokrát nesoucí název SYMBOL, která se bude konat 17.-19.11.2017 v Praze, Emauzích.

 

Aby byla zachována, pokud možno co nejdůvěrnější atmosféra, bude konference inzerována pouze v okruhu členů ČSAP a kromě případných výjimek bude mít interní podobu pro frekventanty výcviku 1997 – 2017.

Konference bude začínat 17. listopadu 2017 ve svátek studentů a sametové revoluce. Zároveň předchází mezinárodní konferenci IAAP s názvem Aktivismus a analýza, která se tentokrát rovněž v Praze bude konat v prosinci téhož roku. Proto se zde pozastavíme nad symboly v občanském prostoru.

ČSAP na konferenci oslaví 20-té výročí svého vzniku. A protože v současné době prochází zásadní proměnou, transformací na Training Group IAAP, pozastavíme se zde i nad symboly ve výcvikovém prostoru.

A protože je důležité vztahovat vznosné ideje ke konkrétní lidské zkušenosti a z ní také vycházet, bude se třetí blok konference věnovat symbolu v psychoterapii.

Ryze praktickou (sebe)zkušenost nám poskytnou workshopy nabízené při příležitosti konference.

Kromě ústních sdělení, přednášek a workshopů je možná a žádoucí i prezentace nástěnná a prostorová, formou posterů, dopisů, symbolických a kreativních sdělení, obrazů, básní a dalších artefaktů.

V rámci kulturního a společenského večera bychom rádi připravili program rovněž z Vašich aktivit. Proto prosím dejte vědět, zda byste byli ochotni vystoupit se svou tvorbou, ať již hudební, dramatickou či jinou. Náklady spojené s vystoupením Vám budou v rozumné míře uhrazeny

 

Call for Papers

Příspěvky budou mít délku 20 minut

Pro zaslání příspěvků použijte, prosím, formulář pod tímto odkazem.

Uzávěrka pro zasílání příspěvků je prodloužena do 1.7. 2017


Anotace k blokům konference

Symbol v občanském prostoru

Jung silně prožíval a psychologicky interpretoval politické i kulturní dění ve své době. Soustřeďoval se na události své doby, v nichž ožily nevědomé archetypy takovou silou, že se „krvavými skutky zapisovaly do dějin“ (Červená Kniha), všímal si proměny v umění (Picasso, Joyce), nových objevů ve vědě (Pauli), komentoval nové technologie (film) atd. Rovněž se věnoval srovnávání psychologického pozadí jednotlivých kultur (křesťanství, židovství, buddhismus). V mnohém ohledu by se dala Jungova doba nazvat převratnou.

Den začátku naší konference je dnem výročí sametové revoluce spojené s pádem železné opony, tedy rovněž doby převratné. Jak a kam se naše společnost od té doby vyvinula? Jak dnes ožívají kulturní a národní komplexy? Jaké symboly nám přináší dnešní doba? Jaké změny můžeme dnes ve společnosti, umění, vědě a technologiích sledovat? Jaké psychické procesy mohou odrážet a jaký mohou mít vliv na psýché člověka? Současnost je velmi dynamická a turbulentní. Bude dnešní doba rovněž převratná? 

To jsou otázky, s kterými žádáme o příspěvky do prvního bloku konference 

 

Symbol ve výcvikovém prostoru

V tomto roce si ČSAP připomene 20 let svojí existence. Při příležitosti, kdy bude možné aktivovat symbol času, trvání a proměny, bychom si rádi připomněli začátky vzniku jungiánské společnosti v Čechách a zobrazili si cestu, kterou za posledních 20 let prošla, a také počasí, kterému čelila. 

Smyslem ohlédnutí b by mělo být sdílení, reflexe, dialog, zkušenost i sebezkušenost, přesahy a perspektiva ČSAP. Oslovujeme frekventanty všech běhů, ke sdílení, formální i neformální účasti, jak se kdo cítí a jak je tématem osloven.

 

Symbol v psychoterapii

Symbol a práce s ním má v analytické psychologii stěžejní postavení. Symbol přispívá k rozšíření vědomí, napomáhá rozvoji psychického potenciálu. Na jedné straně intrapsychické dění obrazně vyjadřuje a na straně druhé toto dění svým významovým obsahem ovlivňuje a tím dále pohání psychické procesy. Symbol je v terapeutickém procesu tedy nositelem tvořivého vývoje, který se zviditelňuje a je prožíván v rámci individuace. 

Do konferenčního bloku s názvem Symbol v psychoterapii je možné přispívat s kazuistikami a teoretickými sděleními, jejichž tématem je právě symbol ve všech rovinách analytického procesu -  např. při práci se snem, v imaginaci, kresbě či jiném tvořivém vyjádření jakož na úrovni přenosu a protipřenosu."

 

Workshopy

Symbol v pohybu duše

Čas workshopu, 90 minut, je prostor otevřený pro plynutí energie rozumu, citu, intuice i našich smyslů. Čas pro fyzické tělo i duši. Neváhejte využít své tvořivé potenciality v oblasti hudby, kresby tance, autentického pohybu, literatury, divadla či filmu, využít sandplay, sny, alchymii tvorby a podobně.

PřílohaVelikost
CSAP konference - Call for papers.pdf137.37 KB