Konference ČSAP 2017

Část konference je otevřena veřejnosti a zapojena do programu Festivalu svobody

 

Na tuto menší konferenci tématicky navazuje mezinárodní konference Analysis and Activism III - social and political contributions of jungian psychology

   

SYMBOL - V. konference ČSAP

17.-18. listopadu 2017

Praha, Vyšehradská 49, areál kláštera Emauzy

Seznam přispěvovatelů a abstrakta příspěvků spolu s programem naleznete v PDF


První část pátečního programu bude otevřena široké veřejnosti

 

Zájemci z řad ČSAP nechť se hlásí v systému na webu, z technických důvodů je konference uvedena jako víkendový seminář

Pro zájemce mimo ČSAP registrace probíhá přes email sekretarka.csap@seznam.cz

 

Vstupní poplatek na konferenci:

Člen ČSAP, aktivní / pasivní účast při platbě do 31.10.2017                        600 / 1100 Kč

Člen ČSAP, účast při platbě pozdější                                                                   1600 Kč

 

Odborník mimo ČSAP, aktivní  / pasivní účast při platbě do 31.10.2017     800 / 1600 Kč

Odborník mimo ČSAP, účast při platbě pozdější                                                  2100 Kč

 

Číslo účtu: 181889370 / 0300 | VS: 201708 | Zpráva příjemci: [jméno a příjmení]

 

Provizorní nocleh bude možný ve vlastních spacácích ve středisku Psychopompos za 50Kč/noc. Prosíme o nahlášení


 

Workshopy paralelně s programem konference 

Dále Postery a jiné kulturní počiny

Součástí přednášek budou i následné diskusní skupiny s přispěvovateli


 

Pátek 17.11. 13:00 – 19:00

 

Symbol v občanském prostoru | Garant: Martin Skála

 

11:00 – 13:00

Registrace

13:00 – 13:15

Úvod Martina Skály

13:15 – 14:00

Peter Pavlac

(5 minut diskuse)

Od Svätopluka k Jánošíkovi alebo ako “narábať” s národnou mytológiou v umění 21. storočia

14:00 – 14:45

Tomáš Sedláček

(5 minut diskuse)

…bude doplněno…

   
 

14:45 – 15:00 Pauza

   

15:00 – 16:00

Diskusní skupiny s přednášejícími

   
 

16:00 – 16:15 Pauza

   

16:15 – 16:40

Aleš Vrbata

(5 minut diskuse)

Duše předků v dnešní Brazílii: Vědomé a nevědomé obrazy v interpretaci Brazílie R. Gambiniho

16:40 - 17:05

Rafał Marciniak

(5 minut diskuse)

Mezi rájem a peklem: Psychologické aspekty nehierarchických kolektivů

17:05 – 17:30

Vít Hoigr

(5 minut diskuse)

Paměť místa, veřejný prostor, komunitní divadlo a volání předků v příběhu o proměně pardubických Automatických mlýnů.

17:30 – 17:55

Jolana Bucková

(5 minut diskuse)

Porod jako symbol individuace

   
 

17:55 – 18:10 Pauza

    

18:10 – 19:10

Diskusní skupiny s přednášejícími

  17:40 - 19:10

 Workshop - Zuzana Horňáková

 

Sobota 18.11. 9:00 – 19:00

 

Symbol v psychoterapii | Garant: Tomáš Holcner

 

9:00 – 9:25

Andrea Scheansová

(5 minut diskuse)

Obraz mateřského komplexu u patologických hráčů

9:25 – 9:50

Jiří Černý

(5 minut diskuse)

Generál a pucflek, aneb symbolické postavy na pólech komplexů

9:50 – 10:35

Ervin Široký

(5 minut diskuse)

Bloudění v symbolech

   
 

10.35 – 10:50 Pauza

   

10:50 – 11:35

Jan Šikl

(5 minut diskuse)

„Utajením svět se klene, pojmenovat bezejmenné, toť před stvořením světa být". V. Holan

11:35 – 12:00

Marta Kocvrlichová

(5 minut diskuse)

Drak a dračí síla v pohádkách

12:00 – 12:25

Hana Cacková

(5 minut diskuse)

Modrovous stojí v cestě

   
 

12:25 – 12:40 Pauza

   

12:40 – 13:40

Diskusní skupiny s přednášejícími

  12:10 - 13:40  Workshop - Věra Šimonová a Michaela Černá
 

Šaty jako symbol

   
 

13:40 – 15:40 Obědová pauza

 

Symbol ve výcvikovém prostoru | Garant: Dana Dobiášová

 

15:40 – 16:05

Martina Holubová

(5 minut diskuse)

Čarodějův učedník aneb jak probíhá vývoj terapeuta

16:05 – 16:50

Petr Patočka

(5 minut diskuse)

…bude doplněno…

   
 

16:50 – 17:05 Pauza

   

17:05 – 17:50

Ludvík Běťák a hosté panelu z řad Odborné rady ČSAP

(5 minut diskuse)

Ohlédnutí za dvacetiletou historií ČSAP 

17:50 – 18:15

Jana Bryjová

(5 minut diskuse)

Motiv svetla ako symbol spirituality vo vytvarnej tvorbe akademického maliara J. Paula

   
 

18:15 – 18:30 Pauza

   

18:30 – 19:30

Diskusní skupiny s přednášejícími

   

20:00

Kulturní večer

 

Předání Diplomů absolventům výcviku ČSAP od konference 2014

 

Ludvík Běťák – Moravské lidové písně

 

Budeme žádat o akreditaci konference u AKP

PřílohaVelikost
CSAP konference.pdf592.08 KB