Informace k výcviku

Odpovědi na často kladené dotazy:

Na spodu stránky můžete jako přílohy nalézt dokumenty, které se mohou hodit během výcviku ČSAP.

 • Na regionální semináře  se není třeba přihlašovat, pokud není uvedeno jinak

 • Z víkendových seminářů je třeba odhlášení skrze email sekretariátu, není možné odhlášení přes systém.

 • Víkendový seminář má co se indexu týče 18 hodin teorie. Serbezkušenost ani supervize z víkendových seminářů se nezapočítává do penza pro výcvik

 • Supervizní skupiny jsou v gesci výcvikových terapeutů ČSAP, je třeba oslovit výcvikové terapeuty přímo, ČSAP tyto skupiny nezajišťuje

 

Základní víkendové semináře - témata, které je nutné absolvovat pro dokončení výcviku:

Úvod do analytické psychologie

Komplex

Archetyp

Symbol

Sen

Imaginace

Individuace

Přenos a protipřenos

 

Zkoušky:

Kandidátské pohovory

 • Musí být absolvováno po prvním roce výcviku
 • Vyhlašuje sekretariát 

Kolokviální zkoušky

 •  Může být absolvován na konci třetího roku výcviku nebo později

 •  Hlásit se je možné při kandidátských pohovorech nebo přijímacích zkouškách

 • Nejpozději měsíc před zkouškou musí být započata sebezkušenost a supervize

 • dodání kolokviální práce o 3 normostranách - teoretické téma AP s praktickou aplikací (nemusí být nutně z praxe pracovní, ale reálného světa)

Závěrečné zkoušky

mj.

 • Kasuistika o 30, max 35 NORMOSTRAN, což je také 1800 znaků s mezerami 
PřílohaVelikost
Kolokvia - seznam témat.doc103.5 KB
Zkoušky - 2019.pdf722.62 KB
Kasuistické práce - Návrh postupu při tvorbě.docx32.83 KB
Formulář SPVZ hodnocení.docx35.97 KB
Podklad pro sebereflexi k ZZk.docx25.33 KB
Formulář Administrativní - 2020.docx35.76 KB