Informace k výcviku

Organizační

 • Pokud je seminář uzavřen na přihlašování, můžete vždy napsat na sekretariát a být na čekací listině, nebo se najde jiné řešení.

 • Prosíme kolegy ze SR, aby v případě víkendových seminářů, které mají termín i v Popradě, kontaktovali emailem sekretariát, pokud se chtějí přihlásit na termín v Praze/Brně

Odpovědi na často kladené dotazy:

Na spodu stránky můžete jako přílohy nalézt dokumenty, které se mohou hodit během výcviku ČSAP.

 • Na regionální semináře  se není třeba přihlašovat, pokud není uvedeno jinak

 • Z víkendových seminářů je třeba odhlášení skrze email sekretariátu, není možné odhlášení přes systém.

 • Víkendový seminář má co se indexu týče 18 hodin teorie. Sebezkušenost ani supervize z víkendových seminářů se nezapočítává do penza pro výcvik

 • Nutné penzum splnění teorie 80 % se počítá zvlášť na RS a VS, tedy min. 32 RS a 13 VS (kde 8 musí být základní témata, 5 může být speciálních)

 • Pokud z nějakého důvodu máte zájem o uznání individuální či skupinové sebezkušenosti mimo výcvikmůžete podat žádost předsednictvu nejlépe před započetím sebezkušenosti s odůvodněním (které by mělo mít jistou váhu, ne že to mám blíž, líbila se mi jeho přednáška atp.). Pokud již sebezkušenost proběhla, schvaluje se spíše skupinová, případně pokud je z důvodu stupně specifické odbornosti, která není zastoupena v lektorském kruhu ČSAP

 • Supervizní skupiny jsou v gesci výcvikových terapeutů ČSAP, je třeba oslovit výcvikové terapeuty přímo, ČSAP tyto skupiny nezajišťuje

 

Základní víkendové semináře - témata, které je nutné absolvovat pro dokončení výcviku:

Úvod do analytické psychologie

Komplex

Archetyp

Symbol

Sen

Imaginace

Individuace

Přenos a protipřenos

 

Zkoušky:

Kandidátské pohovory

 • Musí být absolvováno po prvním roce výcviku
 • Vyhlašuje sekretariát 

Kolokviální zkoušky

 • Může být absolvován na konci třetího roku výcviku nebo později

 • Hlásit se je možné při kandidátských pohovorech nebo přijímacích zkouškách

 • Nejpozději měsíc před zkouškou musí být započata aktivní sebezkušenost a supervize

 • dodání kolokviální práce o 3 normostranách - teoretické téma AP s praktickou aplikací (Ilustrovat na práci s klientem)

Závěrečné zkoušky

 • Závěrečnou zkoušku nelze absolvovat dříve než rok po složení kolokviální zkoušky
 • Kasuistika o 30, max 35 NORMOSTRAN, což je také 63 000 znaků s mezerami (á 1800 jedna NS)
PřílohaVelikost
Kolokvia - seznam témat.doc103.5 KB
Kasuistické práce - Návrh postupu při tvorbě.docx32.83 KB
Podklad pro sebereflexi k ZZk.docx25.33 KB
Formulář Administrativní - 2020.docx35.76 KB
Povinnosti garanta víkendového semináře.docx24.63 KB
Zkoušky - 2020 Frekventanti.pdf1.23 MB
Formulář SPVZ hodnocení.docx28.2 KB