O ČSAP

 

Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP) je zapsaným spolkem, jehož cílem je podpora vzdělávání v oblasti analytické psychologie a jungovské psychoterapie, jakož i vědecký výzkum v těchto oblastech. Česká společnost pro analytickou psychologii je také Developing Group mezinárodní asociace pro analytickou psychologii (IAAP), se kterou také úzce spolupracuje při své činnosti.

ČSAP organizuje vlastní výcvik v jungovsky orientované psychoterapii, který je akreditován u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně) a na kterém spolupracují jako lektoři i renomovaní zahraniční odborníci z řad IAAP. Základní informace o výcviku jsou uvedeny v záložce "Výcvik".

Vedle tohoto výcviku organizuje ČSAP i vzdělávací přednášky a další akce, týkající se analytické psychologie, pro nejširší veřejnost. Aktuální program těchto akcí naleznete v záložce "Novinky". Cílem těchto stránek je poskytnout bližší informace o české společnosti pro analytickou psychologii, o jejích aktivitách i o aktivitách organizací, které mají podobné zaměření a s nimiž ČSAP sdílí společný zájem.

 

Kontakty jsou uvedeny na záložce "Kontakty"

 

Předsednictvo ČSAP

Předseda:
Mgr. Pavel Zach
 
PhDr. Michaela Hapalová
Mgr. Miloš Knob
Mgr. Petr Patočka
Mgr. Ervin Široký, PhD              

 

 

 

 

 

 

 

 

Etická komise ČSAP

Předseda:
Mgr. Vladimír Straka                
 
PhDr. Marie Tomášková
PhDr. Helena Strnadlová


Odborná Rada ČSAP 

PhDr. Drahomír Balaštík
PhDr. Ludvík Běťák
Mgr. Maria Brožová
PhDr. Jana Bryjová
PhDr. Dana Dobiášová
PhDr. Michaela Hapalová           
Mgr. Tomáš Holcner
Mgr. Zuzana Horňáková
Mgr. Miloš Knob
Mgr. Petr Patočka
Mgr. Martin Skála
Mgr. Vladimír Straka
Mgr. Ervin Široký, PhD  
PhDr. Jana Vašková
Mgr. Pavel Zach
PhDr. Karel Zezulka

 

PřílohaVelikost
Stanovy ČSAP z.s.doc93.5 KB
Etický kodex ČSAP.pdf240.41 KB